Indické safari

PŘÍRODA INDIE  (14 dní, 13 nocí) 

DILLÍ – DŽAJPUR – NP RANTHAMBÓR – NP BHARATPUR – FATÉHPUR SIKRÍ – AGRA – ORČHA – KHADŽURÁHO – NP BANDHAVGARH – NP KANHA – NÁGPUR – MUMBAI

jungle-safari-map

NEJDE O SKUPINOVÝ ZÁJEZD! Cestujete autem se svým řidičem, přiobjednáte si ubytování ve vámi zvolené kategorii hotelů s vámi vybraným způsobem stravování. Vše se podřizuje vašim zájmům, požadavkům a možnostem. Jde o soukromou cestu, a proto je možné tento navržený program měnit, pokud si přejete.

 

Tento program nabízíme POUZE MIMO OBDOBÍ OD 15. ČERVNA DO 30. ZÁŘÍ, kdy jsou národní parky v Indii uzavřeny.

 

DEN 1:  DILLÍ
Přílet do Dillí. Uvítání na letišti a transfer do hotelu. Po ubytování začnete seznamování s Indií okružní jízdou ve Starém Dillí, která zahrne návštěvu hlavní mešity Džama Masdžid, zbudované r. 1650, a úžasné Červené pevnosti, která byla sídlem Mughalského císařství přes 250 let (UNESCO). Užijete si jízdu rikšou uličkami starého bazaru Čandni Čouk. Potom projedete kolem grandiózní Brány Indie, budovy parlamentu a prezidentského paláce. Návrat do hotelu na nocleh.Resize of P1000222

DEN 2:  DILLÍ – DŽAJPUR  (260 km, 5 hodin)

Ráno odjezd do Džajpuru. Po příjezdu ubytování v hotelu. Džajpur byl založen maharádžou Džaj Singhem II. v roce 1727. Je to velkoryse plánované město s růžově natřenými fasádami, proto se mu říká „Růžové město“. Zbytek dne volný program s možností návštěvy trhu. Nocleh.

DEN 3: DŽAJPUR
Dopoledne výlet do nedaleké pevnosti Amber. Na barevně pomalovaných slonech vyjedete až nahoru do pevnosti s mohutnými branami a sloupovými pavilony. V palácové pevnosti je k vidění Mramorový palác, Chrám vítězství a Šíš Mahal (Zrcadlový palác). Odpoledne po návratu do města okružka Džajpurem. Návštěva Městského paláce a muzea. Poblíž je zdobný Hawa Mahal (Palác větrů), který má pět poschodí a je vyzdoben spoustou v kameni prořezávaných zástěn. Také si prohlédnete starou hvězdárnu Džantar Mantar, jejíž původní vybavení rozměrnými zděnými a kovovými přístroji se dobře zachovalo (UNESCO). Nocleh.

DEN 4:  DŽAJPUR – RANTHAMBÓR  (170 km, 4 hodiny)
Dopoledne odjezd do Ranthambóru, po příjezdu ubytování v hotelu. Pevnost Ranthambór byla ponechána na pospas přírodě jako národní park, v němž vládne džungli tygr bengálský. Jde o jednu z nejlepších tygřích rezervací v Indii, její reliéf na nízkých kopcích a velkých jezerech poskytuje tichou přírodní idylu. Nocleh.

Ranthambhore-forest-resort-ranthambhore71DEN 5:  NÁRODNÍ PARK RANTHAMBÓR 
Národní park se rozprostírá na ploše 410 km². Původně byl Ranthambór používán jako soukromá honitba džajpurských maharádžů. V roce 1972 byl prohlášen za rezervaci a zahrnut do projektu Záchrana tygra. V tomto národním parku pokrývá opadavý les široká údolí a bujná vegetace se vyskytuje kolem jezer. Tato rozmanitá flóra podporuje výskyt velkého počtu zvířat včetně různých druhů jelení zvěře, medvěda pyskatého, plachého karakala, leopardů a samozřejmě tygrů. Vychutnáte si safari divočinou parku poránu a navečer. Nocleh.

DEN 6:  RANTHAMBÓR – BHARATPUR  (255 km, 6 hodin)
Ráno odjezd do Bharatpuru. Po příjezdu ubytování v hotelu. Odpoledne návštěva Národního parku Keoladeo Ghana (UNESCO). Bohatý vodní život rostlin i živočichů v mělké sladkovodní mokřině u Bharatpuru láká hnízdící i stěhovavé vodní ptáky po tisících od nepaměti. 100 let byl používán jako loviště kachen. Resize of P1000045Na ploše parku 29 km² žije 374 druhů ptáků náležející k 56 ptačím rodům. Nocleh v hotelu.

DEN 7:  BHARATPUR – FATÉHPUR SIKRÍ – AGRA 
(65 km, 1 ½ hodiny)
Brzo ráno odjezd do Agry. Cestou zastávka a prohlídka pohádkového Fatéhpur Sikrí, nepochybně nejlépe zachovalého mughalského palácového města (UNESCO). Bylo postaveno za císaře Akbara kolem r. 1570, který využil nejlepší řemeslníky k výzdobě města, opuštěného pouhých čtrnáct let poté kvůli špatnému zásobování vodou. Cesta pokračuje do Agry s okružní prohlískou města, které bylo kdysi hlavním městem mughalské Indie a střediskem velké moci a slávy. Navštívíte světoznámý Tádž Mahal, památník lásky zvěčněný v mramoru (UNESCO). Byl postaven císařem Šáhdžahánem na paměť jeho manželky Mumtaz Mahal. Také navštívíte Agerskou pevnost (UNESCO) a Akbarovo mauzoleum v nedaleké Sikandře. Nocleh v hotelu.

DEN 8:  AGRA – ORČHA – KHADŽURÁHO  (vlakem 2 hodiny + autem 180 km, 4 hodiny)
Ráno transfer na železniční nádraží k odjezdu vlakem do Džhánsí. Po příjezdu do Džhánsí přejezd do Orčhy, bohaté odkazem vládců Bundálkhandu, kteří zde vybudovali krásný chrám a paláce v 16. a 17. století. Návštěva paláce Rádž Pravín a chrámu Rám Rádža. Resize of P1010297Potom pokračujete do Khadžuráha. Po příjezdu ubytování a nocleh.

DEN 9:  KHADŽURÁHO – BANDHAVGARH
(240 km, 6 hodin)
Ráno prohlídka chrámů starých tisíc let, které jsou proslulé svými erotickými sochařskými výjevy a především vznosnou architekturou a výrazným uměleckým stylem (UNESCO). Poté odjedete do Bandhavgarhu, jenž leží v okrese Šahdol obklopen kopci hřebene Vindhja. Počtem tygrů indických v místní populaci (asi 50 kusů) patří Bandhavgarh mezi největší rezervace v celé Indii. Po příjezdu ubytování v rekreačním středisku. Nocleh.

DEN 10:  NÁRODNÍ PARK BANDHAVGARH 
Brzy ráno se vypravíme na dobrodružné safari džípem a vyhledání tygrů v národním parku, v němž můžete spatřit více než 22 druhů savců a 250 druhů ptáků. Řád primátů reprezentují hulmani a makakové. Šelmy jsou zastoupeny šakalem asijským, vlkem bengálským, kočkou bažinnou, medvědem ušatým, hyenou pruhovanou, promykou šedou, levhartem, tygrem. Bývají zde často k vidění divoká Resize of P1010427prasata, ze sudokopytníků axis indický (čital), sambar indický, antilopa Nilgai, antilopa čtyřrohá, indická gazela (činkara) a obrovitý gaur indický. Příležitostně lze spatřit i menší savce jako dhoula (ohroženého psa ryšavého), malou indickou cibetku, veverku palmovou a indickou „krysu“ bandikuta bengálského. Další vyjížďku podnikneme odpoledne. Nocleh.

DEN 11:  BANDHAVGARH – KANHA  (245 km, 5 hodin)
Dopoledne přejezd do Národního parku Kanha, dějiště Kiplingova Mauglího. Po příjezdu ubytování v resortu. Kanha byla rozdělena do dvou rezervací Hallon a Bandžar, které měly rozlohu 250 a 300 km². Přestože se jedna z nich postupně rozpadla, území bylo chráněno už před rokem 1947. Úbytek populace tygrů v následujících letech vedl k vyhlášení nejpřísnější rezervace v roce 1952. Nocleh.

DEN 12:  NÁRODNÍ PARK KANHA 
Dopoledne a odpoledne safari džípem v lesích parku. Kromě tygrů a jelenů můžete spatřit volavku rusohlavou, ibise bradavičnatého, divokého páva korunkatého, orlíka rudoprsého, dronga, různé papoušky, mandelíka indického, ledňáčka hnědohlavého nebo zoborožce indického. Nocleh.

Resize of P1100707DEN 13:  KANHA – NÁGPUR – MUMBAI
(255 km, 6 hodin + letecky 1 ¼ hodiny)
Ráno odjezd do Nágpuru na odlet do Bombaje (Mumbai). Po příletu transfer do hotelu. Zbytek dne volný program. Nocleh.

DEN 14:  MUMBAI & ODLET
Ráno po odhlášení z hotelu odjezd na okružní projížďku městem, která zahrne prohlídku Brány Indie, Visuté zahrady na Malabarském vrchu a Muzeum prince z Wallesu. Večer transfer na letiště k odletu. 

 

Orientační cena za jednu osobu

obsazenost ►► 2-3 osoby 4-5 osob 6-9 osob 10-14 osob
STANDARD HOTELS 41 150 Kč 36 560 Kč 35 470 Kč 35 000 Kč
1st CLASS HOTELS 55 620 Kč 47 400 Kč 45 100 Kč 43 330 Kč
DELUXE HOTELS 61 450 Kč 54 500 Kč 52 050 Kč 51 260 Kč

Dillí – 1 noc, Džajpur – 2 noci, Ranthambór – 2 noci, Bharatpur – 1 noc, Agra – 1 noc, Khadžuráho – 1 noc, Bandhavgarh – 2 noci, Kanha – 2 noci, Mumbai – 1 noc

Cena zahrnuje: výše zmíněný program pro jednu osobu, taxy, dopravu vozem kategorie Economy nebo SUV (podle počtu osob) s řidičem (anglicky mluvícím), ubytování ve dvoulůžkových pokojích na 13 nocí ve vybrané kategorii hotelu se snídaní, 24hodinová asistenční linka v Indii, pojištění poskytovatele služeb ze zákona.
Pozn. NP Ranthambór, Bhandavgarh & Kanha – veškerá strava (plná penze) a přesuny džípem jsou v ceně.

Cena nezahrnuje služby, které nejsou uvedeny výše: letenky, cestovní pojištění, víza (můžeme vám zajistit vízaletenky i komplexní pojištění), vstupné do památek podle programu ve výši 105 €, spropitné a osobní výdaje, poplatek za foto/video v některých památkách.

Dále je možno přiobjednat: ubytování v jednolůžkovém pokoji, polopenzi a pro skupiny od 15 osob česky mluvícího průvodce. (ceny na vyžádání)

 

ZPĚT na programy